Home
About Us
What We Do
Elected Officials
Videos
Contact
Cuộc vận động năm 2018 đã qua, nhưng chúng ta cần tiếp tục một số công tác quan trọng/ Vietnam Advocacy Day 2018 is over but we need to follow up with a few important tasks:

1.Để viết thư cho dân iq option biểu kêu gọi bảo trợ luật nhân quyền cho VN (H.R.5621), xin bấm vào hình này Click on this image to urge House Members to co-sponsor for Vietnam Human Rights Bill (H.R.5621) Urging House Members to co-sponsor for Vietnam Human Rights Bill (H.R.5621):2. Để viết thư cho Facebook và Google CEO yêu cầu bất hợp tác theo luật An Ninh Mạng xin bấm vào hình này / Click on this image to write to Facebook and Google CEO's urging them to say NO to Vietnam's cyber-security law

Facebook & Google: say NO to Vietnam's cyber-security law
Mẫu thư có sẵn tại hai link này. Chỉ iq option login cần vào điền thông tin cá nhân là xong.
Sample letters are ready at the links, you will only need to provide residential information.
Human Right & Democracy Defenders
   
 • Mạch Sống
 •    
 • Liên Minh Chống Tra Tấn VN
 • iq option việt nam

  Helpful links

     
 • Find your Representative
 •    
 • Find your senators