Home
About Us
What We Do
Elected Officials
Videos
Contact

Vietnam Advocacy Day 2017 - Vận động nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 7VSAM 1040 Talk show - anh re nguyen huu tanVSAM 1040 Talk show part 1- Advocacy DayOklahoma Radio interviews Nguyen Huu Tan's sisterNguyen Huu Tan -Truyen Hinh Vinh LongNguyen Huu Tan - Bao Tuoi TrePastor Chinh PerpetratorsCon Dau PerpetratorsBPSOS promotionalDuong Xuan LuongThach Xuan HienLiberte de la Presse Tran Thi NgaFree Press Tran Thi NgaVN-CAT briefing 01FEB2017PNNQVN briefing 01FEB2017Dong YenDan chu Hoa VNHudson Institute - Religious Freedom in VN - Tina MuffordGENUINE CSO VERSUS GONGOPCA RulingDân Oan FrancaisDân Oan EnglishDân Oan VNPastor Pham Kim HuongVNAD 2016Lifting Arms EmbargoFather Nguyen Van LyCOUNTERPARTS INTRODUCTIONJOINT STATEMENT ON MRS TRAN HONG'S TORTUREDA TIEC SAN ANTONIO CAMSA 04/24/16Da Tiêc Gop Mot Ban TayRELIGIOUS FREEDOM - DAVID SAPERSTEIN P2RELIGIOUS FREEDOM - DAVID SAPERSTEIN VISITPHAN UU NGUYEN NGOC BICHTRAN MINH NHAT AIHUYNH THUC VY SAPAAPAC RELIGIOUS FREEDOM TAO YUANNGUYEN VAN DAI AITRAN THI THUY Amnesty InternationalCONGRESSIONAL LETTER - US - ASEAN SUMMITVNWHR - FORUM ASIANguyen Van Dai VideoReligious Freedom Conference - ThailandMLNQVNNOT A GONGO? Chuyện GONGO tại Hội Nghị XHDS ASEAN 11/2015Hội Luận trên đài Saigon Radio - Oct 20, 2015Ride The Thunder Premiere in Dallas - Ra mắt phim tại Dallas (captioned)Ride the Thunder: An Interview by WND TV (Vietnamese Audio)Interview with Richard Botkin - Ride The Thunder - SBTN DallasCEDAW 2015, Geneva, Thụy Sỹ (Bilingual Subtitle)Lập Pháp Hoa Kỳ: TT Obama nên đặt vấn đề nhân quyền với Nguyễn Phú Trọng (English subtitled)Vietnam Advocacy Day 2015 (English Subtitled)Quốc Ca VNCH tại Kennedy CenterRemark of Congresswoman Judy Chu - VNAD 2015 (Vietnamese Subtitled)Meeting with CounterParts on May 2nd, 2015Chris Phan và VietTV Host Vĩnh Lộc3 day activities in Washington DCHội Luận trên Saigon Radio Houston - 25 Tháng 3, 2015Hội Nghị Xã Hội Dân Sự ASEAN 2015 - Kuala Lumpur MalaysiaHội Luận Tuổi Trẻ Việt Hải Ngoại 2Hội Luận Tuổi Trẻ Việt Hải Ngoại - Phần 1Vietnamese American Leaders Summit JanetHôi Thoại Cộng Đồng - Houston - Vận Động Quốc Mỹ - Tháng 6, 2015Vận Động Quốc Hội Hoa Kỳ - 18 tháng 6, 2015Đêm Hội Ngộ - 20 tháng 6, 2015Kennedy Center - Tri Ân và Vinh Danh - 19 tháng 6, 2015CFDV - Hoa Thịnh Đốn 18 - 20 Tháng 6, 2015Save The Date: 40 Years Journey to Freedom of Vietnamese-AmericansVoice of Do Thi Minh Hanh From Viet NaVận Động Cho Một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ - Phần BaVận Động Cho Một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ - Phần HaiVận Động Cho Một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ - Phần Một


Human Right & Democracy Defenders
   
  • Mạch Sống
  •    
  • Liên Minh Chống Tra Tấn VN

  • Helpful links

       
  • Find your Representative
  •    
  • Find your senators